Travelovo

Ciekawe kierunki i miejsca które warto odwiedzić?

Travelovo
Miejsca

Echa historii na cieszyńskim rynku

Rynek w Cieszynie to obecnie najpiękniejszy plac tego miasta. Otoczony kamienicami skupia się wokół fontanny św. Floriana. Jego historia sięga aż średniowiecza, kiedy to Cieszyn był jednym z najważniejszych miast na Śląsku.

Historia rynku w Cieszynie

Końcem XV wieku Cieszyn był szybko rozwijającym się miastem. To właśnie wtedy decyzją księcia cieszyńskiego, Kazimierza II starówka została przeniesiona na obecne miejsce z placu znanego dziś jako Stary Targ. W połowie XVI wieku starówka została otoczona kamienicami podcieniowymi, jednak w ciągu wieków miasto było kilkukrotnie trawione przez pożar i niewiele z tamtego czasu zachowało się do dziś.

Choć obecnie cieszyński rynek prezentuje zabudowę secesyjną pochodzącą z XVIII, XIX oraz z początku XX wieku, jest obrazem tradycyjnego układu przestrzennego. Udało się go zachować, odbudowując kamienice, niektóre także podcieniowe jak kilka wieków wcześniej, na działkach, których granice prawdopodobnie nie zostały zmienione od XV czy XVI wieku. Zachowano także styl budynków z kamiennymi portalami, stropami belkowymi i sklepieniami kolebkowymi. Jedynymi faktycznymi śladami średniowiecza w tym rejonie miasta są piwnice przedprożowe zachowane pod kamienicami.

Na środku rynku znajduje się skupiająca wokół siebie turystów oraz… wiele gołębi studnia z figurą świętego Floriana. Obecnie w świadomości wielu osób funkcjonuje jako fontanna, ale tak naprawdę jest pamiątką po XVI-wiecznym wodociągu miejskim. Zdobiąca ją figura świętego Floriana pochodzi z 1777 roku i jest dziełem Wacława Donaya.

Dziś rynek jest centralnym punktem miasta, do którego zawsze docierają turyści. Ustawione na nim ławki dają możliwość odpoczynku, a w kilku kawiarniach mieszczących się w podcieniach kamienic można napić się kawy. W czasie letniego sezonu w tym miejscu odbywa się także wiele imprez kulturalnych. Między innymi, koncerty w czasie corocznego Święta Trzech Braci. Z kolei w okresie około świątecznym na starówce pojawia się wiele klimatycznych straganów oferujących ozdoby świąteczne.

Najbardziej znany budynek na cieszyńskim rynku

Rozglądając się na rynku, można dostrzec wiele imponujących wyglądem kamienic. Wyróżnić można budynek Ratusza, siedzibę Poczty Polskiej, a także Domu Narodowego, który od momentu wybudowania jest centrum kulturalnym miasta. Najbardziej jednak znany jest budynek stworzony na wzór wiedeńskiej zabudowy, w którym mieścił się niegdyś Hotel pod Brunatnym Jeleniem. Choć obecnie dawne hotelowe pokoje zostały zamienione w nowoczesne apartamenty, budynek wciąż jest śladem wielu historycznych wydarzeń. To właśnie w nim zatrzymywał się odwiedzający kilkukrotnie miasto cesarz Franciszek Józef, nocował w nim także książę Józef Poniatowski oraz car Aleksander I.