Polskie hotele stawiają na ISO 14001

sierpien Image Banner 750 x 100

Normy ISO wkraczają do kolejnych polskich branż. Obecnie widać trend wdrażania norm ISO z serii 14000 w dużych sieciach hotelowych. Certyfikację zdobyły już między innymi obiekty firm Novotel oraz Ibis.

Czym jest norma ISO 14001?

Norma ISO 14001 należy do grupy norm ISO 14000 i dotyczy zarządzania środowiskowego. Otrzymanie certyfikatu potwierdza, że jednostka jest odpowiedzialna zarówno społecznie, jak i ekologicznie, a jej działalność jest zgodna ze środowiskiem naturalnym we wszystkich aspektach. System zarządzania środowiskowego jest elementem całościowego systemu zarządzania firmą. Na zarządzanie środowiskowe składa się szereg procesów: planowanie, sterowanie, nadzór i usprawnianie wszystkich działań organizacji w zakresie ochrony środowiska. Wytyczne ISO 14001 są spójne z koncepcją Total Quality Management (TQM), czyli zarządzaniem poprzez jakość. Należy pamiętać, że jest to norma, która wyznacza metody zarządzania, ale nie narzuca ich wyniku, nie znajdziemy w niej więc np. dopuszczalnego poziomu emisji dwutlenku węgla. Twórcy normy założyli, że poprzez poprawę funkcjonowania organizacji, da się uzyskać efekt zmniejszenia jej negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Poza wytycznymi normy organizacja musi także spełniać wszystkie wymogi wynikające z obowiązującego w danym państwie prawa dotyczącego ochrony środowiska.

O korzyściach wynikających z wprowadzenia normy przeczytasz na stronie www.bureauveritas.pl

Co w praktyce oznacza wprowadzenie zarządzania środowiskowego?

Dbałość o środowisko przejawia się m.in. w doborze dostawców produktów spożywczych, którzy działają z poszanowaniem środowiska naturalnego. Przykładem są restauracje, gdzie serwowane dania przyrządzane są przede wszystkim z produktów nabytych od sprawdzonych lokalnych rolników oraz z wykorzystaniem wyłącznie składników naturalnych. Działaniem ekologicznym jest także wdrażanie systemów oszczędzania energii oraz wody. Ważne jest też sortowanie i ograniczenie produkcji śmieci, chociażby przez kupowanie napojów w szklanych butelkach.  Jak widać wdrażanie założeń normy ISO 14000 nie musi być trudne i wymagające. Czasami wystarczy po prostu zmienić drobne procedury na bardziej sprzyjające środowisku.

sierpien Image Banner 750 x 100 1

Dodaj komentarz