Kategoryzacja obiektów hotelarskich

Kategoryzacja obiektów hotelarskich, służy przede wszystkim rozróżnieniu poziomu jakościowego świadczonych w nich usług. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia klienta, który płacąc za usługę hotelarską, chciałby z góry wiedzieć, jakiego poziomu standardu może się spodziewać. Właśnie w tym celu powstała kategoryzacja, czyli oznaczenia, które szeregują obiekty według oferowanego poziomu standardu pobytu w danym obiekcie.

Rodzaje obiektów hotelarskich

W pierwszej jednak kolejności, zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia samych kategorii poszczególnych obiektów warto poznać ogólnie wszystkie rodzaje obiektów hotelarskich, które precyzuje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych:

 • hotele – posiadają co najmniej 10 pokoi, w większości 1 i 2 osobowych, o szerokim zakresie usług związanych z pobytem.
 • motele – posiadają co najmniej 10 pokoi, zlokalizowane przy drogach, z własnym parkingiem. Pokoje 1 i 2 osobowe.
 • pensjonaty – posiadają co najmniej 7 pokoi, poza noclegiem, zapewniają także całodobowe wyżywienie.
 • kempingi (campingi) – strzeżony obiekt umożliwiający klientom nocleg we własnym campingu lub namiocie. Dodatkowo, czasami umożliwiają noclegi w domkach turystycznych.
 • domy wycieczkowe – posiadają co najmniej 30 miejsc noclegowych, świadczące minimalny zakres usług hotelarskich, nastawione na pełną samoobsługę.
 • schroniska młodzieżowe – obiekty oferujące noclegi najczęściej w pomieszczeniach wspólnych, nastawione na samoobsługę.
 • schroniska – mieszczą się poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, o minimalnym zakresie usług.

Ważne!!! Obiekty hotelarskie muszą spełniać konkretne wymagania, aby mogły świadczyć usługi. Są to wymagania co do wielkości obiektu oraz zakresu usług, ustalane dla rodzaju obiektu oraz jego kategorii. Ponadto muszą także spełniać wymagania przeciwpożarowe, sanitarne, oraz wszystkie inne wymagania, które określane są w odrębnych przepisach.

Kategoryzacja obiektów hotelarskich

Każdy obiekt hotelarski będzie tutaj odpowiednio zaszeregowany. Marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług, na wniosek przedsiębiorcy będzie przyznawał odpowiednią kategorię dla obiektu hotelarskiego, po spełnieniu odpowiednich warunków, określanych w ustawie. Przedsiębiorca występuje z wnioskiem o zaszeregowanie, a co za tym idzie, będzie podlegać kontroli, która ma na celu wykazanie, czy dany obiekt spełnia wymagania konkretnej kategorii.

Kategoryzacja uzależniona jest nie tylko od poziomu standardu ale także od rodzaju obiektu. Tak więc:

 • Hotele, motele i pensjonaty – kategoryzowane są według pięciu kategorii oznaczanych gwiazdkami.
 • Kempingi – kategoryzowane są według czterech kategorii oznaczanych gwiazdkami.
 • Domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe – według trzech kategorii oznaczanych rzymskimi cyframi.

Istotną informacją jest tutaj także to, iż przedsiębiorcy, którzy bezprawnie używają kategoryzacji, oraz bezprawnie świadczą usługi hotelarskie, podlegają karze grzywny lub ograniczenia wolności. Dlatego też, mając zamiar świadczyć usługi hotelarskie, koniecznością jest wystąpienie o ustalenie kategorii obiektu. Ma to na celu przede wszystkim wygodę i komfort klientów, którzy nie chcą być wprowadzani w błąd, czy to świadomie czy też nie. Skoro wybierają hotel *** to z takiego hotelu chcą skorzystać, a nie z obiektu o niższym standardzie.

Wymagania kategoryzacji dla hoteli

Aby hotel mógł być przyporządkowany do konkretnej kategorii, stworzona została lista wymagań, co do obiektów. Każdy poziom standardu oznaczony odpowiednią ilością gwiazdek ma swoje ścisłe wymagania, które muszą być przestrzegane. Sama tabela jest bardzo duża i rozległa, wobec czego tutaj podajemy tylko link do źródła, celem uzupełnienia wiedzy z tego zakresu -> http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/article/4056/HOTEL.doc

Przykładowe obiekty hotelowe o konkretnych kategoriach

W celu wskazania hoteli zaszeregowanych do konkretnych kategorii, można przyjrzeć się poniższej liście, która prezentuje przykładowe obiekty zaszeregowane do danych kategorii. Dla wymienionych obiektów, można sprawdzić zdjęcia, stronę internetową i inne, ogólnodostępne informacje, które pozwolą na zobrazowanie kwestii kategoryzacji.

 • Hotele ***** – Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre, InterContinental Hotel Warsaw
 • Hotele **** – Copernicus Hotel – Toruń, Novotel Warszawa Centrum
 • Hotele *** – Sound Garden Hotel Warsaw Airport, hotel Elbrus w Szczyrku
 • Hotele ** – Hotel B&B Toruń, Campanile Lodz

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, można tutaj zauważyć, iż kategoryzacja w obiektach hotelarskich, to dość skomplikowane zagadnienie, aczkolwiek będące ułatwieniem dla korzystających z usług hotelarskich. Dzięki ustaleniu odpowiednich kategorii dla hoteli, klient z góry wie, jakiego poziomu jakościowego usług może się spodziewać, a to bardzo ważne, tym bardziej, iż koszty korzystania z hoteli niekiedy są dość wysokie, toteż warto wiedzieć, za co się płaci a następnie skrupulatnie wymagać takiego poziomu usług, za jaki się płaci.